Webchat Widget laadt niet

Inhoudsopgave

Wie kan deze functie gebruiken

Toegankelijk voor

BeheerderLeidinggevende

Ondersteund op

Alle Plannen

Probleem

Soms is de webchat na implementatie op je website nog steeds niet zichtbaar.

Oorzaak

Als de webchat-widget niet wordt geladen, kan dit komen doordat je website een Content-Security-Policy (CSP) heeft toegepast, die het laden van het widget-script en afbeeldingen van externe websites voorkomt; in dit geval “webchat.dstnyengage.com”.

Oplossing

Voeg “webchat.dstnyengage.com res.cloudinary.com” toe aan je Content Security Policy.

In Apache, bewerk je configuratiebestand als volgt:

Header set Content-Security-Policy "default-src 'self' 'unsafe-inline' 'webchat.dstnyengage.com' 'res.cloudinary.com';"


Voor Nginx:

add_header Content-Security-Policy "default-src 'self' 'unsafe-inline' 'webchat.dstnyengage.com' 'res.cloudinary.com';";

Was dit artikel behulpzaam?

Your feedback matters

Help us improve our service

Report bug

Help us improve our service

Files allowed JPG, PNG, MP4
Max size allowed 20MB

Report bug

Help us improve our service

Submit Ticket

Let us know in details how can we help you...